Školenia

Naša ponuka

Prihlasovací formulár

"Záujemca o zamestnanie skutočne neplatí nič, úrady práce zaplatia občanom kurz po jeho úspešnom absolvovaní v plnej výške.“
generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer